Integratie van een 2-way koppeling tussen uw website en vastgoedsoftware

Integratie met uw vastgoedsoftware Whise, Swipbright, zabun...

Werkt u met Zabun, Whise, Sweepbright, Omnicasa, Skarabee of een ander CRM systeem? Dan koppelen wij uw website me uw software zodat uw panden vanuit uw software op uw website gepubliceerd worden.

Fusion.web zorgt ervoor dat de reacties die door bezoekers van uw site worden weggeschreven naar uw vastgoedsoftware. Reacties van geïnteresseerde kopers worden bewaard bij het pand waarop gereageerd wordt, zodat u een volledige historiek hebt van potentiële kopers of huurders.

Mensen die hun woonwensen laten weten via uw website, worden weggeschreven als lead in uw vastgoed CRM, samen met hun zoekwensen. Zo kunnen de mariagemails die uw software uitstuurt, verzonden worden naar uw geïnteresseerde kopers of huurders.

Inkoopleads afkomstig van de pagina waardebepaling, worden bewaard in uw software. Inkoopleads zijn contacten die bij u een waardebepaling aanvragen.

Door de 2-way koppeling die wij in uw website integreren worden alle contacten netjes bewaard in uw vastgoedsoftware. Zo verliest u geen enkel contact uit het oog!

Ik wens meer informatie over deze koppeling...